Giới thiệu cho bạn bè

Xe tải Tera 230 thùng kín 2.3 tấn

Xe tải daehan 2t3, xe tải teraco, xe tải nhẹ, tera 230 thùng kín, thùng đông lạnh, thùng bảo ôn
Tera 230 thùng kín