Đặt một câu hỏi

Xe tải Hyundai 6.5 tấn HD99 thùng mui bạt

Xe tải 6.5 tấn
Hyundai HD99 thùng mui bạt