Đặt một câu hỏi

Xe tải Hyundai Porter H100 1 tấn

Hyundai Porter H100 1 tấn